Den 23 november 2012 anordnades ett seminarium av Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) i samverkan med Föreningen för Integrativ Medicin (FIM).

Vid seminariet hölls ett antal föredrag om bland annat inflammationer, kolesterol samt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2011.

Nu finns dessa föredrag tillgängliga här på webbplatsen.