Anne Marie Brodén (M) och Finn Bengtsson (M) lämnade i oktober förra året in en motion om översyn av forskningen som görs inom området Integrativ Medicin.

I motionen belyser man den ökande  ohälsan och sjukvårdens bristande uppmärksamhet på det som skapar hälsa, salutogenes. Utifrån detta föreslår man en översyn för att bedöma möjligheterna för en introduktion av nya metodologiska koncept med riktade forskningsinsatser som objektivt kan belysa konceptet med Integrativ Medicin.

Källa: Motioner till Riksdagen

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/versyn-av-forskningen-pa-omra_H002Ub491/?text=true