Konferenssalen på Sophiahemmet för fullsatt med sina 180 platser när Andningens dags första konferens gick av stapeln. Andningens dag instiftades av Tidningen Hälsa 2012.
Konferensen genomfördes i samverkan mellan oss på Föreningen för Integrativ medicin och Läkarföreningen för Integrativ Medicin Riksförbundet, Hälsofrämjandet och Sorena AB. Det fanns även en del utställare på plats. Det var ett gediget program med många olika föreläsare. Annika Dopping var moderator på ett engagerat sätt.

Dagen inleddes av sångerskan Marie Bergman som guidade oss i praktiska övningar och tonande på ett humoristiskt sätt. Barn och hundar använder till exempel hela kroppen när de gråter eller skäller och blir inte hesa. Något vi har att lära oss av.

Sjukgymnasten Lisa Danåsen Wikström pratade om och guidade i praktiska övningar för att locka fram en naturlig andning i en avspänd kropp. Egentligen behöver vi inte lära oss att andas rätt, det är något vi alla i grunden kan, men många har tappat kontakten med den naturliga andningen bland annat pga spänningar och låsningar.

Anders Olsson, andningsinstruktör, berättade om hur vanlig överandning är en form av lättare hyperventilation, då vi andas ut för mycket koldioxid. Det kan göra att syreupptagningsförmågan i slutändan blir sämre.  Han berättade hur olika andningskurvor kan se ut, snabba taggiga, kaotiska, och hur en naturlig andning bör vara med mjuka vågor i långsam takt. Han berättade om många goda effekter en riktig andning har. Det är viktigt att andas genom näsan även nära man rör på sig i vardagen och tränar. Det förbättrar andningsfunktionen avsevärt. Anders har skrivit boken Medveten andning.

Håkan Wester, träningscoach och maratonlöpare, berättade om de positiva förändringar han märkt i styrka, uthållighet och snabbare återhämtning när han tränat 28 dagar med näsandning, tejpad mun på natten och använt en andningstränare, en liten plastventil man har i munnen som förlänger utandningen och gör andningen långsammare. Koldioxidtoleransen ökar och mjölksyraproduktionen minskar vid ansträngning.

Mer praktiska rörelser fick vi prova med Lena Eliasson, instruktör i Rosenrörelser, en metod som utvecklats av sjukgymnasten Marion Rosen. Där är enkelheten en nyckel i rörelserna som utförs till musik.  Det är viktigt att lära känna sina gränser. Man gör rörelser för hela kroppen för att hitta en tillåtande andning.

Bo von Scheele, fil dr psykologi, professor i medicinsk teknik, berättade om vårt gas- och bromssystem som påverkar hjärtats frekvens och hjärtvariabiliteten. 70-80 % av våra sjukdomar räknas som stressrelaterade. Där är vår andning en viktig aspekt för att förbättra folkhälsan! Med biofeedback visade han oss med en försöksperson hur snabbt en andningsförändring märks på olika parametrar som till exempel hjärtfrekvens, andningsrytm och blodtryck.

Hur andningsträningen hjälpt berättar pensionären Ulla Knape om. Hon har haft stressrelaterade besvär och känt sig mycket trött. Hon har med andningsträning, tejpad mun på natten och sakta ökade promenader genom att bara andas med näsan fått mer krafter och den inre stressen är borta.  Hon har nu vant sig att andas helt genom näsan.

Överläkare Johannes Lindh från Falun berättade om de slutsatser han dragit när han sammanställt symtomlistor med ospecifika besvär, som finns bland diagnoserna fibromyalgi, amalgamförgiftning, elöverkänslighet och kronisk trötthetssyndrom. De har väldigt många likheter och skulle tillsammans kunna kallas funktionellt syndrom. Där ser han överandning som en stor bov som orsakas av brist på vila och återhämtning samt för hög belastning och krav. I kroppen spänns då muskler, stresshormoner är aktiva, vi får en andningsrubbning och även andra faktorer påverkas. Han ser hopp för dessa patientgrupper och har sett flera goda resultat hos patienter som har tränat sin andning under några månader, andas i påse 3 min 3 ggr/dag för att återställa koldioxidnivåerna. Även mindfulness, avspänning och träning är viktiga i behandlingen. Man får räkna med lång tids träning med dessa långvariga besvär. Johannes har skrivit boken Medicinskt svårförklarliga symtom.

Dagen avslutades med att Lottie Stjernqvist och hennes 10-årige son berättade hur de blivit mycket bättre i sin astma och blivit av med mycket astmamedicin genom näsandning och förlängd utandning med hjälp av en andningsventil. Sonen andades nästan alltid med munnen innan och han fick stor hjälp av att tejpa munnen på natten.

Sist ut blev Marie Bergman med en fin sång, buren av andningen. Alla deltagare var mycket nöjda med dagen och det varierade programmet! Konferensen återkommer med nytt innehåll nästa år, söndagen den 2 februari 2014.

/ Lisa Danåsen Wikström