Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) och Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) har årsmöten och arrangerar gemensamma föredrag om mindfulness och epigenetik dit även icke-medlemmar är välkomna.

Tid: 9 mars 2013, kl 09.00 – 17.00
Plats: Nanna Svartz Aula, Karolinska sjukhuset (huvudingången), Solna

08.45 Dörrarna öppnas
09.00 Årsmötet för LIM startar
10.00 Årsmötet för LIM avslutas
Paus
10.20 Neurovetenskapliga aspekter på mindfulness
Dr Walter Osika, Stressforskningsinstitutet, Stockholm:
11.20 Bensträckare
11.30 Mindfulness i hälso- och sjukvård – Upplevelsebaserade moment ingår.
Dr Ola Schenström, Mindfulness Center, Lomma
12.30 Lunchpaus – KS lunchrestaurang är öppen
14.00 Den EPIgenetiska programmeringen råder över hälsa och sjukdom
Professor Ingemar Ernberg, Karolinska Institutet
15.30 Paus
16.00 Årsmöte för FIM
17.00 Årsmötet FIM avslutas

18.30 Gemensam middag LIM, FIM och RHF. Föreläsarna är inbjudna gäster.
Restaurang: Örtagården, Nybrogatan 31 (ovanpå Östermalmshallen), Stockholm.

Medlemmar i LIM/FIM/RHF bör anmäla sig till mötet senast 6 mars på adress
lim.info@integrativ-medicin.se (ingen avgift).

Medlemmar i LIM / FIM / RHF med gäst inbjuds till middagen (egen bekostnad) mot anmälan till theo_wikstrom-web@integrativ-medicin.se senast 4 mars.

Intresserade icke medlemmar inbjuds till föreläsningarna mot anmälan och en avgift enligt nedan. Anmälan sänds till lim.info@integrativ-medicin.se. Glöm inte ange namn och grupptillhörighet enligt nedan.
Beloppet 200 kr (studenter 100 kr) sätts in på LIM:s bankgiro 101-8811 senast 4 mars 2013.

LIM = Läkarföreningen för Integrativ Medicin
FIM = Föreningen för Integrativ Medicin
RHF = Riksförbundet Hälsofrämjandet