Den amerikanska The Life Extension Foundation utförde 1994 en dataundersökning över antalet publicerade rapporter från kliniska och experimentella försök, där man undersökt vilka olika kosttillskott och mineraler som förebygger cancer. Undersökningen gick så till väga att man utredde i hur många studier det fanns belägg för att ett enskilt mikronäringsämne kunde påverka cancer.

Resultatet:

Uppställningen visar antal studier som visar på en minskad cancerrisk vid några vitaminer, mineraler och grönsaker

Vitamin A:
Vitamin C:
Vitamin D:
Vitamin E:
Betakaroten:
Selen:
  23 studier
273 studier
83 studier
213 studier
254 studier
431 studier
     Zink:
Glutation:
Folsyra:
Vitlök:
Frukt och
grönsaker:
 

192 studier
25 studier
76 studier
43 studier

 

128 studier

Trots detta så uppmanar de amerikanska myndigheterna enbart människor att äta mer frukt och grönsaker, samtidigt som de varnar för att de ska äta kosttillskott i form av mineraler och vitaminer.
Att svenska myndigheter gör som sina motsvarigheter i USA är inte förvånande, då stora läkemedelsfirmor i båda länderna så totalt dominerar den marknad, som består av sjuka människor. Att förstöra den marknaden genom att med relativt billiga och enkla metoder förhindra att sjukdomar uppstår, skulle störa grunden för företagens villkor, dvs maximal avkastning på det satsade kapitalet.

Källa: 2000-Talets Vetenskap
http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/97nr1/97-1art6.htm