Henrik Annert har skrivit en artikelserie för SvD om sunt åldrande där en artikel i helgen handlar om ön Okinawa där många blir mer än 100 år gamla. Huvudorsakerna är det de äter, daglig fysisk aktivitet, förhållningssättet till tillvaron och samvaron.

Henrik Annert har också skrivit en bok i ämnet: Åldrandet gåta – Vetenskapen som förlänger ditt liv.

Läs denna och andra artiklar i SvD serie på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/de-gamlas-by-pa-de-ododligas-o_7820496.svd