Kommittén för Alternativ Medicin (KAM) är en organisation som auktoriserar utbildningar inom alternativa behandlingsformer och auktorisationen innebär bl.a. en basmedicinsk utbildning på 20 respektive 40 högskolepoäng som flertalet alternativmedicinska skolor idag utgår ifrån i sin undervisning. År 2000 uttalade Socialstyrelsen sitt stöd för KAM:s kvalitetssäkring av Komplementär- och Alternativmedicinare samt Kroppsterapeuter.

KAM erbjuder också en kvalitetssäkring vilket innebär en årlig kontroll av de auktoriserade. De auktoriserade innehar också ansvarsförsäkring och skall följa KAM:s etiska regler samt för branschen tillämpliga lagar och förordningar

Terapeuter ska också vara anslutna till ett av KAM godkänt yrkesförbund vilka ger en fingervisning om vilken alternativmedicinsk gren respektive terapeut har utbildning inom:

  • ASG – Alternativmedicinska Skolgruppen
  • NHF – Nordiska Homeopatförbundet
  • NMTF – Näringsmedicinska Terapeutförbundet
  • SFRF – Svenska Fotzonterapeuters Riksförbund
  • SNLF – Svenska Naturläkarförbundet
  • SNS – Svenska Naturmedicinska Sällskapet
  • SMQRF – Svenska Medicinsk Qigong Riksförbund
  • SAF-TCM Svenska Akupunkturförbundet
  • AJKON – Förmedling för hälsa och personlig utveckling

Se KAM:s webbplats www.kam.se för mer information.