Seminarium om moderna synpunkter på inflammationer och kolesterol samt information om nytt inom Integrativ Medicin och konsekvenser av domen i Högsta Förvaltningsdomstolen 2011. Anordnat av Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) i samverkan med Föreningen för Integrativ Medicin (FIM).

Datum: 23 november 2012
Plats: Katasalen, ABF–huset, Sveavägen 41, Stockholm
Kommunikationer: T-bana Rådmansgatan, uppgång Tegnérgatan.

Moderator: Åke Färnlöf.

13.00         Hälsningsanföranden
Docent Rune Eliasson och Docent Torkel Falkenberg

13.10         Naturläkemedel  – från farmakologi till praktik
Dr Johanna Höök och Dr Bo Edelstam.

14.00         Kort paus – bensträckare

14.10         Hur beslutet i Högsta Förvaltningsdomstolen påverkat Socialstyrelsen
Docent Rune Eliasson

14.40         Paus – förfriskningar

15.00         Inflammation som orsak till folksjukdomar
Professor Tore Scherstén

15.30         Omega 3 / Omega 6 och dessas roll i  inflammation
Professor Karl Arfors

16.00         Kort paus – bensträckare

16.10         Kolesterolets roll i åderförkalkningen
Docent Ralf Sundberg

16.45         Diskussion, frågor och sammanfattning

17.15         Mötet avslutas