0

Artikel om seminarium med Allen Frances

I senaste numret av tidskriften Psykoterapi från Riksföreningen Psykoterapi Centrum (RPC) har Ulla Bertling och Pia Eresund publicerat en utförlig artikel från Allen Frances seminarium den 18 juni och kopplar denna till den diskussion som även finns i media kring antalet person och barn som behandlas med läkemedel för ADHD. Bifogat finns hela artikeln att […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

ADHD – psykiatriska modediagnoser

ADHD – psykiatriska modediagnoser med risk för överdiagnostisering och övermedicinering Varför är detta viktigt? Hur vi ser på barn och hur vi hjälper dem med olika svåra dilemman är frågor som måste tåla att granskas och omvärderas när så behövs.  Tål de inte att diskuteras är något mycket fel. Antalet personer diagnostiserade med ADHD och […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Reflektioner kring tre böcker som kritiserar alternativmedicinen

Under det gångna året har jag försökt sätta mig in de grenar av integrativ och alternativ medicin som jag kanske inte läst så mycket om de senaste åren. Som homeopati. Eller akupunktur. När det gäller det sistnämnda har ämnet intresserat mig alltsedan jag gick fysiologikursen 1974. Då fick jag och en studiekamrat till uppgift att […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Osteoporos, frakturer och behovet av mirakelmetallen magnesium

Författare: Docent Rune Eliasson, Stockholm Styrelseledamot i Läkarföreningen för Integrativ Medicin Magnesium är en mirakelmedicin I min egenskap av lärare i fysiologi (under drygt 40 år) har jag varit intresserad av magnesiumjonens (Mg2+) betydelse för vår hälsa. Till en början var det fråga om varför magnesium (och zink) fanns i så extremt hög koncentrationer i […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Växande stöd för antroposofisk vård

Riksdagen kommer inom några månader att ta ställning till frågan om vi även fortsättningsvis skall ha möjlighet att välja integrativ antroposofisk vård och medicin i Sverige. EU-regelverket kräver att Sverige hittar en långsiktig lösning, liksom många andra EU-länder redan har gjort. Styrelsemedlemmarna i Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) skrev i slutet av oktober en artikel […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »