Vägen framåt

Integrativ Medicin

Integrativ medicin innebär utveckling och integration av väl beprövad, systematiskt uppföljd och utvärderad kunskap från olika medicinska och hälsovårdande traditioner för att komplettera den redan etablerade hälso- och sjukvården. I Sverige verkar yrkesföreningarna LIM och FIM samt nätverket NIM för större öppenhet för integrativmedicin inom hälso- och sjukvården.
Julhälsning från styrelsen i FIM och LIM

Nu när 2017 lider mot sitt slut vill vi från FIMs och LIMs styrelser passa på att skicka varm julhälsning och önskan om ett riktigt gott nytt år genom en sammanfattning av vårt arbete under året.

Under våren 2017 avslutades seminarieserien ADHD i ett större perspektiv med dels fyra föreläsningar på Magelugnen i februari och dels tre avslutande föreläsningar i Läkaresällskapets fina lokaler i april. Under hösten 2017 anordnades också ett mindre seminarium på Skånegatan 97 med titeln: ”Mjölk och gluten- med risk för både patient och behandlare”. Utöver seminarierna har arbetet med att sprida information om Integrativ Medicin i Sverige fortsatt via hemsidan och FB-sidan Nätverket för Integrativ Medicin.

För dig som missat någon av föreläsningarna i år finns alla vårens föreläsningar liksom tidigare föreläsningar på vår webbplats under fliken Föreläsningar. Vi arbetar på att få färdigt filmerna från höstens seminarium.

I samband med seminariet den 1 april höll föreningarna FIM och LIM sina årsmöten där det beslutades att en samgåendeprocess föreningarna emellan skulle inledas. Detta viktiga arbete för att stärka Integrativ Medicin i Sverige har fortgått under året med gemensamma styrelsemöten och planerandet av gemensamma aktiviteter under hösten 2017 liksom planeringen av en stor konferens under våren 2018.

Nästa års stora konferens har rubriken ”Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning”. Vi har under året arbetat med planeringen av denna konferens och vi är väldigt glada över att kunna presentera innehållet och den breda kompetensen och djupa kunskapen hos de föreläsare som kommer att delta. Konferensen kommer att hållas på Historiska Museet 13-14 april.

Inbjudan till konferensen finns nu på föreningens hemsida. Där finns även inbjudan i pdf-format för den som vill skriva ut och dela vidare. Till denna konferens har vi skapat möjlighet för företag, utbildningsinstitut och andra potentiella kommersiella partners att sponsra och då få delta i konferensen samt ha ett utställningsbord i hallen utanför föreläsningssalen. För mer information om detta vänligen kontakta styrelsen i FIM.

Slutligen vill vi med detta utskick, som sagt, önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2018!