Vägen framåt

Integrativ Medicin

Integrativ medicin innebär utveckling och integration av väl beprövad, systematiskt uppföljd och utvärderad kunskap från olika alternativa medicinska traditioner för att komplettera den etablerade medicinen. I Sverige verkar yrkesföreningarna LIM och FIM samt nätverket NIM för större öppenhet för integrativmedicin inom hälso- och sjukvården.
Mindre än en månad kvar...

Nu är det mindre än en månad kvar till seminariet med Allen Frances den 18 juni. Ett seminarium där du också har möjlighet att ta del av kunskapen hos 12 ytterligare personer med stor kompetens och lång erfarenhet av arbete med psykoterapi, kost och rörelse relativt neuropsykiatriska tillstånd.

Det är ovanligt många som har anmält sig i förväg och 2/3 av de tillgänglig platserna är uppbokade. Då vi inte kommer att kunna flytta till en större lokal föreslår vi att du som är intresserad av att gå anmäler dig så snart som möjligt genom att betala in anmälningsavgiften enligt nedan.

Information om seminariet och deltagarna finns här:
http://integrativ-medicin.se/allen-frances/

Anmälan och pris
800 kr ordinarie pris
700 kr för medlemmar i FIM, LIM och SSOM

Anmälan betalas senast 15 juni till FIM:s postgiro 49 95 25-4.
Ange namn på anmälda personer.