Föreningarna går samman!

Yrkesföreningarna Läkarföreningen för Integrativ Medicin och Föreningen för Integrativ Medicin har länge samverkat för en större öppenhet för integrativ medicin inom hälso- och sjukvården.

Under 2019 kommer föreningarna att gå samman och i samband med detta kommer en ny webbplats med aktuell information att tas fram. Om du går in och prenumerar på vårt nyhetsbrev kommer du att få information om samgåendet och när den nya webbplatsen har lanserats 🙂
Bildande av nya föreningen!

Den 30 mars kl 10.30-12.00 kommer den nya Föreningen för Integrativ Medicin och Hälsa att bildas utifrån att FIM och LIM går samman. Detta historiska möte kommer att äga rum i Hörsalen på Historiska Muséet i Stockholm.

Efter mötet och lunch hålls ett vårsymposium kl. 13.00 – 18.00 i samma lokal där Dr Peter Martin håller föredrag om funktionsmedicin och Nora Bateson därefter håller föredrag om hälsans ekologi. Båda dessa föredragshållare är mycket uppskattade och vi kan utlova nya perspektiv på hälsa som fenomen. Se Vårsymposium 2019 för mer info…

Alla intresserade är så klart välkomna att närvara denna dag och bli medlemmar i den nya föreningen. Nedan bifogas underlag till föreningen första konstituerande möte.

Varmt välkomna!

/Styrelserna för Föreningen för Integrativ Medicin och
Läkarföreningen för Integrativ Medicin

Bilagor inför möte