Föreningarna går samman!

Yrkesföreningarna Läkarföreningen för Integrativ Medicin och Föreningen för Integrativ Medicin har länge samverkat för en större öppenhet för integrativ medicin inom hälso- och sjukvården.

Under 2019 kommer föreningarna att gå samman och i samband med detta kommer en ny webbplats med aktuell information att tas fram. Om du går in och prenumerar på vårt nyhetsbrev kommer du att få information om samgåendet och när den nya webbplatsen har lanserats 🙂
Julhälsning från FIM och LIM

Nu när 2018 går mot sitt slut ser vi både tillbaka på ett mycket händelserikt år, men också med förväntan fram emot 2019 då föreningarna FIM och LIM ska gå samman. Under 2019 kommer vi med nya krafter och gemensamma ansträngningar att jobba för den Integrativa Medicinen i Sverige i den nybildade föreningen.

Mer information om samgåendet kommer att skickas ut under året.

I April i år arrangerade föreningarna konferensen Bortom Medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning. Vi vill i detta brev påminna om att filmerna från konferensen finns att se gratis via Youtube. https://www.youtube.com/user/IntegrativMedicin

Vi vill önska alla en riktigt fin och god jul och ett gott nytt år!

Varma hälsningar

Stryrelserna i FIM och LIM