Tomas Ljungberg: Varför blir den moderna människan så ofta deprimerad?

Tomas Ljungberg är läkare och docent i farmakologi. Han har forskat inom flera vetenskapliga områden såsom psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi. Han har också skrivit fyra böcker och ett flertal vetenskapliga artiklar i dessa ämnen.