Stressande system

Föreläsning av Marianne Cederblad: Stressande system

Familjen, skolan och barnet med ADHD-diagnos – vad eller vem ska anpassas i vårt snabbt föränderliga samhälle?

Mariannes forskning har fokuserat på förekomsten av psykisk ohälsa i olika barn- och ungdomsgrupper i olika länder samt effekten av familjeterapi vid psykiska problem under barn- och ungdomsåren.