Rolf Holmqvist: Psykologisk behandling i ljuset av aktuell forskning

Rolf Holmqvist är psykolog, psykoterapeut och professor emeritus i klinisk psykologi. Han har länge forskat och skrivit om olika aspekter av psykologisk behandling med särskild betoning på behandlingsrelationens betydelse.