Psykiatriska modediagnoser – överdiagnostisering och överbehandling (del 2)

Föreläsning med Allen Frances: Psykiatriska modediagnoser – överdiagnostisering och överbehandling, med fokus på ADHD (del 2)