Panelutfrågning seminarium 23 nov 2012

Diskussion, frågor och sammanfattning