Paneldialog om ADHD

Paneldialog om ADHD med Johanna Brynielsson, psykolog och psykoterapeut, Anders Hansén, överläkare i psykiatri, Jenny Levin, dietist, Marianne Cederblad, professor emerita i barn- och ungdomspsykiatri , Tomas Ljungberg, läkare och docent i farmakologi samt Ketty Hagmann, psykolog och psykoterapeut.