Paneldialog med Töres Theorell, Bitten Jonsson och Göran Högberg

Paneldialog kring nya perspektiv på depression, stress och utmattning. Deltagare: Töres Theorell som är läkare, specialist i invärtesmedicin och socialmedicin, Bitten Jonsson som är sjuksköterska och beroendeterapeut samt Göran Högberg, läkare, barn- och ungdomspsykiater och forskare.