Paneldialog med Peter Gøetzsche, Rolf Holmqvist och Jörgen Herlofsson

Paneldialog kring nya perspektiv på depression, stress och utmattning. Deltagare: Peter Gøetzsche som är läkare, specialist i internmedicin, professor i klinisk forskning, design och analys, Rolf Holmqvist som är psykolog, psykoterapeut och professor emeritus i klinisk psykologi samt Jörgen Herlofsson, läkare, specialist i psykiatri och psykoterapeut.