Paneldialog med Jan Aronsson, Thomas Ljungberg och Roger Nilson

Paneldialog kring nya perspektiv på depression, stress och utmattning. Deltagare: Jan Aronsson som är legitimerad existentiell psykoterapeut, Thomas Ljungberg som är läkare och docent i farmakologi samt Roger Nilson, läkare och beroendeterapeut.