Omega 3 / Omega 6 och dessas roll i inflammation

Föredrag av Professor Karl Arfors.