Neurovetenskapliga aspekter av mindfulness

Neurovetenskapliga aspekter av mindfulness av Dr Walter Osika, Stressforskningsinstitutet, Stockholm.