Naturläkemedel – från farmakologi till praktik

Föredrag av Dr Johanna Höök och Dr Bo Edelstam.