Leena K Nygren: Introduktion till konferensen

Introduktion till första dagen på konferensen ”Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning”. Leena är ordförande för Föreningen för Integrativ Medicin som anordnat konferensen.