Leena K Nygren: Introduktion till konferensens andra dag

Introduktion till andra dagen på konferensen ”Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning”. Leena är ordförande för Föreningen för Integrativ Medicin som anordnat konferensen.