Jörgen Herlofson: Personcentrerad psykiatrisk diagnostik

Jörgen Herlofson är läkare, specialist i psykiatri och psykoterapeut. Han har psykiatrisk diagnostik och personcentrerat arbetssätt som intresseområden. Har ansvarat för de svenska översättningarna av fickutgåvan till DSM-systemet. Huvudredaktör för läroboken Psykiatri, Studentlitteratur.