Jenny Levin: Hur vi förebygger depression med mat

Jenny Levin är dietist inom primärvården och driver även privat dietistmottagning i Stockholm. Har tidigare arbetat på Astrid Lindgrens barnsjukhus och håller även kurser och workshops om hur vad vi äter kan påverka fysisk och psykisk hälsa.