Jan Aronsson: Depression och existens

Jan Aronsson är legitimerad existentiell psykoterapeut och arbetar med existentiell psykoterapi som terapeut, handledare och utbildare. I föreläsningen ger han ett existentiellt perspektiv på temat depression utifrån kliniska erfarenheter och filosofiska idéer.