Hönan OCH ägget

Föreläsning med Johan Sundelin: Hönan OCH ägget

Familjeterapi vid ADHD: att hitta evidensbaserade kompenserande friskfaktorer genom ett fokuserat familjebehandlingsprogram.

Johan Sundelin är psykolog PhD, psykoterapeut och handledare. Var verksam som psykolog och familjeterapeut inom BUP 1972-1999. Är sedan dess extern vårdgivare, konsult, utbildare och handledare inom barn- och ungdomspsykiatri.