Göran Högberg: Depression, ångest och suicidalitet hos unga

Göran Högberg är läkare, barn- och ungdomspsykiater samt forskare. Har särskild inriktning på psykoterapi vid depression, självmordstankar och psykologiska trauman. Har varit med i riktlinjearbetet inom barn och ungdomspsykiatrin.