Den epigenetiska revolutionen

Den epigenetiska programmeringen råder över hälsa och sjukdom av Professor Ingemar Ernberg, Karolinska Institutet