Den blöta sanningen

Föredrag av överläkare Tore Persson om sockerkonsumtion och ansvar.