Den blöta sanningen 2.0

Föredrag av överläkare Tore Persson om sockerkonsumtion och ansvar.