Cancerceller tycks älska socker – Otto Warburg hade rätt…

Föreläsning av professor Ingemar Ernberg