Bitten Jonsson: Beroende – den stora imitatören

Bitten Jonsson är sjuksköterska och beroendeterapeut. Hon har som beroendespecialist arbetat med beroende-sjukdomar i drygt 30 år, varav med sockerberoende under de sista 24 åren. Tillsammans med Pia Nordström, medicinsk journalist, har hon skrivit boken ”Sockerbomben 3.0”.