Birgitta Elmqvist: Tillägnan Leif Havnesköld

Tillägnan av konferensen till Leif Havnesköld som var initiativtagare, men som tyvärr avled medan förberedelserna pågick.