ADHD i ett familjesammanhang

Föreläsning av Ketty Hagmann och Lotta Beskow: ADHD i ett familjesammanhang

Föräldrars syn på orsakerna till diagnosen ADHD i relation till deras önskningar om behandling; med fokus på relationer

Ketty och Lotta arbetar inom BUP och har tillsammans undersökt hur föräldrar till barn med diagnosen ADHD ställer sig till olika teorier kring ADHD och dess påverkan på önskningar vad gäller behandlingsinsats.