AD/HD är inte ett neuropsykiatriskt funktionshinder (del 2)

Föreläsning med Tomas Ljungberg: AD/HD är inte ett neuropsykiatriskt funktionshinder (del 2)

En genomgång av forskningsläget visar att multifaktoriella orsaker finns bakom AD/HD och det är därför inte hållbart att benämna detta ett neuropsykiatriskt funktionshinder

Tomas Ljungberg är läkare och docent i farmakologi. Har forskat inom flera vetenskapliga områden såsom psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi. Har skrivit fyra böcker och ett flertal vetenskapliga artiklar i dessa ämnen.