0

Artikel i tidskriften Psykoterapi

I senaste numret av tidskriften Psykoterapi från Riksföreningen Psykoterapi Centrum (RPC) har Pia Eresund publicerat en längre artikel från seminariet den 29 oktober i serien ADHD i ett större perspektiv. I seminariet deltog psykolog Tomas Ljungberg, psykoterapeut och filosofie doktor Johan Sundelin samt folkhälsovetaren och zoofysiologen Ann-Marie Lidmark och i artikeln sammanfattas de två första […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Artikel om seminarium med Allen Frances

I senaste numret av tidskriften Psykoterapi från Riksföreningen Psykoterapi Centrum (RPC) har Ulla Bertling och Pia Eresund publicerat en utförlig artikel från Allen Frances seminarium den 18 juni och kopplar denna till den diskussion som även finns i media kring antalet person och barn som behandlas med läkemedel för ADHD. Bifogat finns hela artikeln att […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

ADHD – psykiatriska modediagnoser

ADHD – psykiatriska modediagnoser med risk för överdiagnostisering och övermedicinering Varför är detta viktigt? Hur vi ser på barn och hur vi hjälper dem med olika svåra dilemman är frågor som måste tåla att granskas och omvärderas när så behövs.  Tål de inte att diskuteras är något mycket fel. Antalet personer diagnostiserade med ADHD och […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Reflektioner kring tre böcker som kritiserar alternativmedicinen

Under det gångna året har jag försökt sätta mig in de grenar av integrativ och alternativ medicin som jag kanske inte läst så mycket om de senaste åren. Som homeopati. Eller akupunktur. När det gäller det sistnämnda har ämnet intresserat mig alltsedan jag gick fysiologikursen 1974. Då fick jag och en studiekamrat till uppgift att […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Osteoporos, frakturer och behovet av mirakelmetallen magnesium

Författare: Docent Rune Eliasson, Stockholm Styrelseledamot i Läkarföreningen för Integrativ Medicin Magnesium är en mirakelmedicin I min egenskap av lärare i fysiologi (under drygt 40 år) har jag varit intresserad av magnesiumjonens (Mg2+) betydelse för vår hälsa. Till en början var det fråga om varför magnesium (och zink) fanns i så extremt hög koncentrationer i […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »