Den 2 juni kl 10.30-12.00 kommer den nya föreningen Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa att bildas utifrån att FIM och LIM går samman. Ett grundarmöte hölls den 30 mars och nu kommer den nya föreningen att hålla ett första årsmöte för att formellt bilda föreningen genom att anta föreningens stadgar och välja en styrelse. Mötet hålls på Skånegatan 97 i Stockholm.

Dokument inför mötet

SFIMH_Årsmöte_2019_Kallelse_Agenda
SFIMH_Årsmöte_2019_Valberedningens_förslag_styrelse
SFIMH_Stadgeförslag_årsmöte_2019
FIMH_Protokoll_Grundarmöte_2019
Under eftermiddagen kommer två föreläsningar att hållas i samma lokal:

13.30 – 15.00 Akupunktur som komplement inom vården idag – för ett ökat välbefinnande och ur ett miljöperspektiv
Svenska Medicinska Akupunktursällskapet berättar om akupunktur och hur det används inom den svenska vården idag. Sällskapet har funnits sedan 1984 och anser att akupunktur är ett bra komplement till våra vanliga behandlingsmetoder inom sjukvården och anser att den ska bygga på västerländsk medicinsk kunskap.

15.30 – 17.00 FaR – Fysisk aktivitet på recept
Cecilia Berg, Vårdutvecklingsledare vid Akademiskt primärvårdscentrum för FaR och HPÖ. Cecilia berättar om FaR som är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet som en del av patientbehandlingen. FaR har stort vetenskapligt stöd kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller annan legitimerad vårdpersonal.

Alla intresserade är välkomna att närvara denna dag. Aktiva medlemmar i FIM, LIM eller den nya föreningen deltar utan avgift.

OBS! Utifrån att det är begränsat antal platser behöver deltagande anmälas till Leena K Nygren på e-post leena.k.nygren@integrativ-medicin.se.

Varmt välkomna!

/Styrelserna för Föreningen för Integrativ Medicin och
Läkarföreningen för Integrativ Medicin