Alla inlägg för: december, 2016

Artikel i tidskriften Psykoterapi

I senaste numret av tidskriften Psykoterapi från Riksföreningen Psykoterapi Centrum (RPC) har Pia Eresund publicerat en längre artikel från seminariet den 29 oktober i serien ADHD i ett större perspektiv. I seminariet deltog psykolog Tomas Ljungberg, psykoterapeut och filosofie doktor Johan Sundelin samt folkhälsovetaren och zoofysiologen Ann-Marie Lidmark och i artikeln sammanfattas de två första […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »