Alla inlägg för: april, 2014

Näringsmedicinsk behandling vid psykisk sjukdom

2014-06-12 och 2014-06-13 anordnar Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM) möten med internationella forskare från Kanada och Nya Zeeland om näringsmedicinsk behandling vid psykisk sjukdom. För mer information och anmälan, se deras webbplats http://www.ortomolekylar.se/2014/04/internationella-forskare-pa-besok-i-stockholm/

echo "content-post.php";
Läs vidare »
Seminarium

Föreläsningar om ortomolekylär medicin 17 maj

Den 17 maj har Sällskapet för ortomolekylär medicin (SSOM) årsmöte och föreläsningar i ämnet Cellmedierad överkänslighet (typ IV-allergi) mot metaller som inflammationsdrivande faktor i olika sjukdomstillstånd. Årsmötet och föreläsningarna hålls i ABF-huset och är öppna för allmänheten. Kostnaden för föreläsningarna är 100:- För mer information och anmälan, se deras webbplats http://www.ortomolekylar.se/2014/04/arsmote-och-forelasningar/  

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Stor kongress: Integrative Medicine and Health

Den 14-16 maj anordnas en stor vetenskaplig konferens i komplementär och integrativ medicin i Miami, USA. Mer information om program, talare och övrigt kring konferensen finns tillgänglig på deras webbplats: http://www.ircimh.org/

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Vitamin- och mineralterapi hjälpte vuxna med ADHD

Julia Rucklidge och medarbetare i Christchurch, Nya Zeeland har i The British Journal of Psychiatry publicerat den första randomiserade och dubbelblinda studien med ett brett näringstillskott till medicinfria vuxna med ADHD. För mer information kring stuiden och resultatet, se SSOMs webbplats http://www.ortomolekylar.se/2014/03/vitamin-och-mineralterapi-hjalpte-vuxna-med-adhd/

echo "content-post.php";
Läs vidare »