Vitamin- och mineralterapi hjälpte vuxna med ADHD

Julia Rucklidge och medarbetare i Christchurch, Nya Zeeland har i The British Journal of Psychiatry publicerat den första randomiserade och dubbelblinda studien med ett brett näringstillskott till medicinfria vuxna med ADHD.

För mer information kring stuiden och resultatet, se SSOMs webbplats http://www.ortomolekylar.se/2014/03/vitamin-och-mineralterapi-hjalpte-vuxna-med-adhd/

echo "content-post.php";

,