Vetenskapligt underlag om depressionsbehandling inom barn- och ungdomspsykiatrin

Medicine doktor Göran Högberg har gjort en sammanställning av det vetenskapliga läget avseende depressionsbehandling inom barn- och ungdomspsykiatrin med referens till mer än 100 vetenskapliga artiklar. Slutliga justeringar av innehållet håller på att genomföras och sammanställningen kommer att publiceras så snart dessa är färdiga.

Av misstag gick information om sammanställningen ut lite för tidigt i nyhetsbrevet den 17 december. Om du kommit till denna sida från nyhetsbrevet lovar vi att du, så snart sammanställningen färdigställts ,kommer att få information om att det är tillgängligt.

echo "content-post.php";