Inlägg märka med: studie

Tumörens enorma sockersug

I en artikel ”Tumörens enorma sockersug” i Forskning & Framsteg 2012 beskrivs då nya forskningsresultat som tyder på att höga halter blodsocker ökar risken att dö i cancer. I artikeln refereras bland annat till en studie av över en halv miljon personer i Europa. Läs hela den intressanta artikeln hos Forskning & Framsteg: http://fof.se/tidning/2012/3/tumorens-enorma-sockersug

echo "content-post.php";
Läs vidare »