Inlägg märka med: sbu

Rapport ”Mat vid fetma” från SBU

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har precis kommit ut med en rapport ”Mat vid fetma” vars syfte har varit att systematiskt sammanställa den vetenskapliga litteraturen om råd om mat och faktiskt intag för personer med fetma. I rapporten dras ett antal slutsatser kring sambandet mellan mat och vikt liksom sjuklighet och dödlighet hos personer […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »