Inlägg märka med: integrativ

Reflektioner kring tre böcker som kritiserar alternativmedicinen

Under det gångna året har jag försökt sätta mig in de grenar av integrativ och alternativ medicin som jag kanske inte läst så mycket om de senaste åren. Som homeopati. Eller akupunktur. När det gäller det sistnämnda har ämnet intresserat mig alltsedan jag gick fysiologikursen 1974. Då fick jag och en studiekamrat till uppgift att […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Växande stöd för antroposofisk vård

Riksdagen kommer inom några månader att ta ställning till frågan om vi även fortsättningsvis skall ha möjlighet att välja integrativ antroposofisk vård och medicin i Sverige. EU-regelverket kräver att Sverige hittar en långsiktig lösning, liksom många andra EU-länder redan har gjort. Styrelsemedlemmarna i Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) skrev i slutet av oktober en artikel […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Stor kongress: Integrative Medicine and Health

Den 14-16 maj anordnas en stor vetenskaplig konferens i komplementär och integrativ medicin i Miami, USA. Mer information om program, talare och övrigt kring konferensen finns tillgänglig på deras webbplats: http://www.ircimh.org/

echo "content-post.php";
Läs vidare »