Inlägg märka med: antroposofik vård

Växande stöd för antroposofisk vård

Riksdagen kommer inom några månader att ta ställning till frågan om vi även fortsättningsvis skall ha möjlighet att välja integrativ antroposofisk vård och medicin i Sverige. EU-regelverket kräver att Sverige hittar en långsiktig lösning, liksom många andra EU-länder redan har gjort. Styrelsemedlemmarna i Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) skrev i slutet av oktober en artikel […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »