Vatten, vatten

Föredrag av överläkare Tore Persson.