Organisation

Styrelse

Ralf Sundberg, docent (ordförande)
Rune Eliasson, docent
Bo Edelstam, leg läkare
Torkel Falkenberg, docent
Ursula Flatters, leg läkare
Ylva Grape, leg läkare
Lisa Palmlöf, leg läkare

Revisorer

Tore Persson, överläkare
Kristian Holmberg, leg läkare
Tore Scherstén, professor (suppleant)

Valberedning

Torkel Falkenberg, docent (sammankallande)
Bo Edelstam, leg läkare
Lisa Palmlöf, leg läkare

Hedersledamot

Karl-Otto Aly, leg läkare
Gunnar Edlund, leg läkare
Åke Färnlöf, pol mag