Alla inlägg för: Lästips RSS feed for this section

Norska hälsovågen

Samverkan mellan skolmedicin och komplementära metoder Boken ”Norska hälsovågen” är härlig långläsning om den potential som finns i den integrativa medicinen och vilken roll den integrativa vården skulle kunna spela i Sverige. Genom en jämförelse med Norge, där komplementära metoder integrerats på ett lyckat vis i skolmedicinen, visar skribenten Stina Helmersson hur integrativ medicin skulle […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Rapport från konferens i Bethesda, Washington

ORIGINS En rapport från International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR) konference 30 juli – 3 aug Som representant för Föreningen för Integrativ Medicin i Sverige närvarade jag vid denna första konferens i sitt slag. ISNPR bildades i Australien redan 2011. Det är ett internationellt samarbete som sedan det bildades arbetat för att försöka arrangera […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Ralf Sundberg i Pod om hälsa

Ralf Sundberg var i sin egenskap av läkare, forskare, transplantationskirurg och ordförande i Läkarföreningen för integrativ medicin, LIM, var för några veckor sedan med i en Pod om skolmedicin, alternativ medicin och komplementär medicin. Vad är integrativ medicin – och varför behöver vi det? Lyssna på vad han hade att säga: https://soundcloud.com/uppdraghalsa/varfor-valja-nar-vi-kan-fa-bade-och?

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Rapport från Smer: ADHD – etiska utmaningar

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) tar i rapporten ”ADHD – etiska utmaningar” upp etiska frågor som aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antalet ställda ADHD-diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna. Målet med rapporten är att stimulera till fortsatt diskussion och reflektion kring de etiska aspekterna på ADHD. I rapporten diskuteras frågor kring diagnostik och […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Studie: ADHD i ett familjesammanhang

Mot bakgrund av rådande kunskapsparadigm inom barnpsykiatrin samt förändringar i samhällets syn på barns psykiska hälsa genomförde Lotta Beskow och Ketty Hagmann 2015 en studie för att undersöka föräldrars syn på orsaker till ADHD och om denna kunde kopplas till behandlingsönskemål.Avsikten var att utröna om det fanns ett behov av behandlingsinsatser som adresserade mer än barnets […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »